About ASCII Art
The collection
Albert Einstein - Theory of Relativity - Physics
Note: You can click on the button above to toggle light and dark.
You can also click on the button that floats on the right side of the screen. --->
  ,` `/` `. ,\ 
 /` ` ' /, ' ,` \  
  ` / ` ` ' ,.,`,  
 /-/- ``/=  = \ ,` 
 '' ' @' @' ) \ 
 //|'/ )  |\ |\`  
 cf  (  ,,',, )  
    \__ -- _/  
     `--'  

           :<!!:
        ..:::tNi@Nin!+: :::xr
       '!)Q$$i@$$$$NNidbo@Ni8ir
       .s:S9$$TR$$RX*###RB$$$$i:x
      x+RRX88$$$NL#?!< :<?#RR$$$bX
      !MN*#M#*BRR#$iXxi@NUX!MN$$$$$:
     <x@T!M!::(R8H@$$$$$$$$$xX$$$$$#=
     x8W$Ui@!~!XMMM9M8RRRRBMMM!T5$$.
     .N$$$$M<<<~!#MXMHM8N$$$RMR<9R$$$N!.
     XQ$$$M!<:::sxXU!?MTT222#MM<?M$$$$~!
     9$$NMMf<!!~`"!Rk:X!"""#*N!:~!T5$$ !
     "R(#MF `<   "!!~   ~<9XN#$$XX<:
     "%/9" x~    :L    XH?R?M$$$x%
      xi/ ~M:u::~ <8$>x<:<uuUF<~*"<?$!~
     X3$M::#M$$R::d<$$k9bxH$$$f4r o<<Ri
     '!8$N!!X6?M&i$#<$$Rt8$NMR9%!!'$:<?$!
      #R?<:~B:M$$~ 4$$H~"$$XM$~ ~HRtxH#
    +++x$!:<'$!@$!. ""!:.#$M8# ~<!@!M?::
    -<!#\x~:.?<M~ <<::;;>> ?%$xx!:i:`MHbLX
     :*:!!:nM.~!~` <###} " d<?9$NHRNi!?$$$eu.
     ` `xH9$MN.  {##}  ?:x$$$!$$$xd$$$$$f
     :@$R?R?$$ex {#}   WM$$$M$$(W$$$$$$f
    .oX"#MMX!!R$$b ~   .d$f?RRX$PW$$$$$$$f
   .u$$$$iXMMnWU7T#@s.   @$$kX$$$RN$$$$$$$$f
   .@$$$$$$NK9*MR$$N86Q:.. x$T88$R#8$$$$$$$$$$f
  x$$$$$$$$$$@iX#M@$$$$$$$N$$$$$#X@$$$$$$$$$$$f
  d$$$$$$$$$$$kM$$$NN868RRRRRRR5b@$$$$$$$$$$$$$f
 '$$$$$$$$$$$$$!M$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!


          .+~        :xx++::
          :`. -     .!!X!~"?!`~!~!. :-:.
         <       .!!!H":.~ ::+!~~!!!~ `%X.
         '       ~~!M!!>!!X?!!!!!!!!!!...!~.
               <!:!MM!~:XM!!!!!!.:!..~ !. `<
         <: `  :~ .:<~!!M!XXHM!!!X!XXHtMMHHHX! ~ ~
        ~~~~<' ~!!!:!!!!!XM!!M!!!XHMMMRMSXXX!!!!!!: <`
         `< <::!!!!!X!X?M!!M!!XMMMMXXMMMM??!!!!!?!:~<
        : '~~~<!!!XMMH!!XMXMXHHXXXXM!!!!MMMMSXXXX!!!!!!!~
      :  ::`~!!!MMMMXXXtMMMMMMMMMMMHX!!!!!!HMMMMMX!!!!!: ~
        '~:~!!!!!MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXX!!!M??MMMM!!X!!i:
        <~<!!!!!XMMMMMMMMMMMM8M8MMMMM8MMMMMXX!!!!!!!!X!?t?!:
        ~:~~!!!!?MMMMMM@M@RMRRR$@@MMRMRMMMMMMXSX!!!XMMMX<?X!
       :XX <!!XHMMMM88MM88BR$M$$$$8@8RN88MMMMMMMMHXX?MMMMMX!!!
      .:X! <XMSM8M@@$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B8R$8MMMMMMMMMMMMMMMMX!X
     :!?! !?XMMMMM8$$$$8$$$$$$$$$$$$$$BBR$$MMM@MMMMMMMMMMMMMM!!X
    ~<!!~ <!!XMMMB$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMR$8MR$MMMMMMMMMMMMM!?!:
    :~~~ !:X!XMM8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$RR$$MMMMR8NMMMMMMMMMMMMM<!`-
  ~:<!:~`~':!:HMM8N$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8MRMM8R$MRMMMMMMMMRMMMX!
 !X!``~~  :~XM?SMM$B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$BR$$MMM$@R$M$MMMMMM$MMMMX?L
 X~.   : `!!!MM#$RR$$$$$$$$$$$$$$$$$R$$$$$R$M$MMRRRM8MMMMMMM$$MMMM!?:
 ! ~ <~ !! !!~`` :!!MR$$$$$$$$$$RMM!?!??RR?#R8$M$MMMRM$RMMMM8MM$MMM!M!:>
: ' >!~ '!! !  .!XMM8$$$$$@$$$R888HMM!!XXHWX$8$RM$MR5$8MMMMR$$@MMM!!!< ~
! ' ! ~!! :!:XXHXMMMR$$$$$$$$$$$$$$$$8$$$$8$$$MMR$M$$$MMMMMM$$$MMM!!!!
 ~<!!! !!! !!HMMMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$MMM$M$$MM8MMMR$$MMXX!!!!/:`
 ~!!! !!! !XMMMMMMMMMMR$$$$$$$$$$$$R$RRR$$$$$$$MMMM$RM$MM8MM$$$M8MMMX!!!!:
 !~ ~ !!~ XMMM%!!!XMMX?M$$$$$$$$B$MMSXXXH?MR$$8MMMM$$@$8$M$B$$$$B$MMMX!!!!
 ~!  !! 'XMM?~~!!!MMMX!M$$$$$$MRMMM?!%MMMH!R$MMMMMM$$$MM$8$$$$$$MR@M!!!!!
 <>  !! !Mf x@#"~!t?M~!$$$$$RMMM?Xb@!~`??MS$M@MMM@RMRMMM$$$$$$RMMMMM!!!!
 !  '!~ <!!:!?M  !@!M<XM$$R5M$8MMM$! -XXXMMRMBMMM$RMMM@$R$BR$MMMMX??!X!!
 !  '! !!X!!!?::xH!HM:MM$RM8M$RHMMMX...XMMMMM$RMMRRMMMMMMM8MMMMMMMMX!!X!
 !   ~ !!?:::!!!MXMR~!MMMRMM8MMMMMS!!M?XXMMMMM$$M$M$RMMMM8$RMMMMMMMM%X!!
 ~   ~ !~~X!!XHMMM?~ XM$MMMMRMMMMMM@MMMMMMMMMM$8@MMMMMMMMRMMMMM?!MMM%HX!
      !!!!XSMMXXMM .MMMMMMMM$$$BB8MMM@MMMMMMMR$RMMMMMMMMMMMMMMMXX!?H!XX
      XHXMMMMMMMM!.XMMMMMMMMMR$$$8M$$$$$M@88MMMMMMMMMMMMMMM!XMMMXX!!!XM
   ~  <!MMMMMMMMRM:XMMMMMMMMMM8R$$$$$$$$$$$$$$$NMMMMMMMM?!MM!M8MXX!!/t!M
   '  ~HMMMMMMMMM~!MM8@8MMM!MM$$8$$$$$$$$$$$$$$8MMMMMMM!!XMMMM$8MR!MX!MM
     'MMMMMMMMMM'MM$$$$$MMXMXM$$$$$$$$$$$$$$$$RMMMMMMM!!MMM$$$$MMMMM<!M
     'MMMMMMMMM!'MM$$$$$RMMMMMM$$$$$$$$$$$$$$$MMM!MMMX!!MM$$$$$M$$M$M!M
      !MMMMMM$M! !MR$$$RMM8$8MXM8$$$$$$$$$$$$NMMM!MMM!!!?MRR$$RXM$$MR!M
      !M?XMM$$M.< !MMMMMMSUSRMXM$8R$$$$$$$$$$#$MM!MMM!X!t8$M$MMMHMRMMX$
  ,-,  '!!!MM$RMSMX:.?!XMHRR$RM88$$$8M$$$$$R$$$$8MM!MMXMH!M$$RMMMMRNMMX!$
  -'`  '!!!MMMMMMMMMM8$RMM8MBMRRMR8RMMM$$$$8$8$$$MMXMMMMM!MR$MM!M?MMMMMM$
     'XX!MMMMMMM@RMM$MM@$$BM$$$M8MMMMR$$$$@$$$$MM!MMMMXX$MRM!XH!!??XMMM
     `!!!M?MHMMM$RMMMR@$$$$MR@MMMM8MMMM$$$$$$$WMM!MMMM!M$RMM!!.MM!%M?~!
      !!!!!!MMMMBMM$$RRMMMR8MMMMMRMMMMM8$$$$$$$MM?MMMM!f#RM~  `~!!!~!
      ~!!HX!!~!?MM?MMM??MM?MMMMMMMMMRMMMM$$$$$MMM!MMMM!!
      '!!!MX!:`~~`~~!~~!!!!XM!!!?!?MMMM8$$$$$MMMMXMMM!!
      !!~M@MX.. <!!X!!!!XHMHX!!``!XMMMB$MM$$B$M!MMM!!
      !!!?MRMM!:!XHMHMMMMMMMM! X!SMMX$$MM$$$RMXMMM~
       !M!MMMM>!XMMMMMMMMXMM!!:!MM$MMMBRM$$$$8MMMM~
       `?H!M$R>'MMMM?MMM!MM6!X!XM$$$MM$MM$$$$MX$f
       `MXM$8X MMMMMMM!!MM!!!!XM$$$MM$MM$$$RX@"
        ~M?$MM !MMMMXM!!MM!!!XMMM$$$8$XM$$RM!`
        !XMMM !MMMMXX!XM!!!HMMMM$$$$RH$$M!~
        'M?MM `?MMXMM!XM!XMMMMM$$$$$RM$$#
         `>MMk ~MMHM!XM!XMMM$$$$$$BRM$M"
         ~`?M. !M?MXM!X$$@M$$$$$$RMM#
          `!M !!MM!X8$$$RM$$$$MM#`
           !% `~~~X8$$$$8M$$RR#`
            !!x:xH$$$$$$$R$R*`
            ~!?MMMMRRRM@M#`    -Sushil-
             `~???MMM?M"`
               ``~~